Associationsrätt in nuce av Stefan Melin

Associationsrätt beskriver de vanligaste associationerna och de grundläggande reglerna för deras verksamhet: hur de bildas, deras ledning, de viktigaste besluten, redovisning och revision, ägandeförhållanden, hur de upplöses m.m. Aktiebolaget som företagsform får störst utrymme. Bland särskilda förhållanden som också tas upp i boken kan nämnas de nya regler om näringsförbud som även gäller för ledningspersoner i företag. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090228

Provläs boken