Barnets bästa i främsta rummet av Elizabeth Englundh

I Barnets bästa i främsta rummet - en pedagogisk utmaning? En guide till konventionen om barnets rättigheter får vi veta hur barnet fick rätt till rättigheter. Bokens första del ger en utförlig beskrivning av hur konventionen växt fram genom historien. I bokens andra del får vi möta några barn och pedagoger och ta del av deras syn på barnets rättigheter i vardagen. Här ges också exempel på hur man kan arbeta konkret med konventionen i förskola, fritidshem och skola tillsammans med andra styrdokument som skollag, läroplaner och lokala skolplaner. Bokens tredje och avslutande del tar upp etiska aspekter av att arbeta utifrån konventionen. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147093694

Provläs boken