Bilder för språkundervisningen av Maria Nilsson

Bra bilder engagerar och motiverar elever att uttrycka sig och lyssna till andra. I Bilder för språkundervisningen finns foton och illustrationer som inspirerar eleverna till kreativa övningar i tal och skrift. Materialet består av en lärarhandledning och en bildbank på medföljande cd. Bildbanken innehåller tecknade situationsbilder, porträttfoton och foton från olika miljöer. I lärarhandledningen finns förslag på övningar i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk. Materialet fungerar för elever i årskurs 61;9 samt gymnasiet. Bilderna kan visas på interaktiv skrivtavla eller duk samt kopieras

ISBN: 9789127416178

Provläs boken