Coaching med emotionell intelligens : bättre prestationer för ledare, coacher och individer …

Aldrig tidigare har emotionell intelligens och coaching kombinerats på det här sättet för att hjälpa dig att förbättra dina egna och andra människors prestationer! I Coaching med emotionell intelligens visar författarna vilken avgörande roll känslor och vanor har för våra prestationer. Emotionell intelligens kan hjälpa ledare och coacher att förstå hur negativa attityder - både de egna och andras - hindrar människor från att uppnå sin fulla potential. Om man ersätter dessa attityder med mer konstruktiva förhållningssätt, känslor och tankar skapas helt nya förutsättningar för framgång

ISBN: 9789147094486

Provläs boken