Det är upp till dig!: Om olja, folkmord och dina pengar av Maj Wechselman

Maj Wechselmann har med ! lmen ”Det är upp till dig!” granskat den svenska Lundingruppens smutsiga oljeaffärer och samarbete med diktaturen i Sudan och den brutala regimen i Etiopien. I den här boken har hon samlat den dokumentation om övergreppen som filmen bygger på. Det blir en skrämmande och övertygande redogörelse om hur vinstintresse går före omsorg om människors liv. I den etiopiska Ogadenprovinsen där familjen Lundins Africa Oil prospekterar olja angrep befrielserörelsen ONLF det kinesiska oljebolaget Petro Trans för att markera att oljan tillhör ogadenierna. Det blev startskottet för de värsta förföljelserna dittills: etiopisk militär brände ned 83 byar, fördrev 12 000 människor och torterade och dödade ett okänt antal som hämnd. Även kring Africa Oils oljebas i området Shilabo brändes byar och nomader mördades. Martin Schibbye och Johan Persson var på väg till just Shilabo när de fångades av den etiopiska militärpolisen. Enligt en sammanställning av rapporter från området kring Block 5A, det område i Sudan där Lundin Petroleum borrade efter olja, riktades totalt 80 angrepp mot befolkningen i Block 5A i södra Sudan medan Lundin exploaterade där. Hela området tömdes på sin befolkning, byar plundrades och brändes för att möjliggöra oljeutvinningen. I boken ställer Maj Wechselmann rapporter från månniskorättsorganisationer, men även från FN:s speciella rapportörer, mot aktieägarbrev och uttalanden av Ian Lundin och dåvarandestyrelseledamoten Carl Bildt som menade att det bara var stamfejder som pågick. Maj Wechselmann berättar också om hur folkliga protester tvingat fram en lag i USA som ger investerare, fonder och banker rätt att dra sig ur bolag som är verksamma i Sudan. I Sverige finns inte någon sådan lag, men vi kan kan var och en göra ett aktivt val - därför finns det i slutet av boken en tabell över fondbolag som investerar i Lundin Petroleum.

ISBN: 9789170376597

Provläs boken