Det högkänsliga barnet: att växa och må bra i en överväldigande värld av Elaine N Aron

Forskning visar att var femte person har ett medfött känsligare nervsystem. De bearbetar intryck på ett djupare plan och är särskilt mottagliga för stämningar och intryck. På grund av detta blir de lätt överstimulerade och har ofta ett stort behov av att dra sig undan. Att se och förhålla sig till detta personlighetsdrag redan hos det lilla barnet öppnar upp för frigörandet av värdefulla resurser både hos barnet och hos omgivningen.Det högkänsliga barnet upplever livet mer intensivt på gott och ont. En skavande tvättlapp i en tröja kan bli ett stort problem och en liten, ogenomtänkt kommentar kan upplevas som mycket sårande och ge upphov till långa tankebanor. Men denna intensiva uppmärksamhet kan även leda till en speciell omtänksamhet, stor kreativitet och en särskild förmåga att njuta av de små sakerna i livet.Ett överstimulerat högkänsligt barn blir lätt distraherat och tenderar ofta att sätta sig i ett hörn och drömma eller tvärt om närmast bli hyperaktivt. Högkänsliga barn har lättare för att utveckla blyghet än andra barn, men det är inte en del av personlighetsdraget.  De mår ofta mycket bra i en förstående miljö och har som regel inga koncentrationsproblem när de är lagom stimulerade.Boken är full av värdefulla råd och tips för föräldrar, lärare och andra som har hand om högkänsliga barn. Psykologen Elaine N. Aron är den som myntade begreppet högkänslighet. Hon har forskat på ämnet i mer än tjugo år

ISBN: 9789198053418

Provläs boken