Du kan räkna med Mulle Meck Du kan räkna med Mulle Meck III av Jens Ahlbom, George Johansson

Är det knepigt med matematiken? Du kan alltid räkna med att få hjälp av Mulle Meck och hans vänner! Arbetsböckerna "Du kan räkna med Mulle Meck" 1, 2 och 3 introducerar grunderna inom matematiken. Barnen får träna på matematiska begrepp och göra enkla övningar som är anpassade till åldersgruppen på förskolan. Varje bok har en egen berättelse och på uppslagen finns olika problem att lösa. Böckerna finns i tre svårighetsgrader och hanterar begrepp som färg och form, mönster, antal och storlek. Siffrorna introduceras i bok 3. Böckerna ska ses som en del av matematiken på förskolan. Varje uppslag fungerar som utgångspunkt då ni introducerar nya moment. Fördjupa er i de olika begreppen innan ni går vidare i böckerna. Samtala om begreppen och återkom till övningarna för att befästa och repetera. Ni kan med fördel arbeta med böckerna över en längre tid. Låt respektive uppslag tillsammans med praktiska övningar ta minst en veckas tid i anspråk

ISBN: 9789127417779

Provläs boken