En ny dimension av verklighet av Eva Forstén, Perry Forstén

Det är farligt att leva - för man kan dö … När som helst. Var som helst. Hur som helst? Många människor blir förlamade av skräck vid tanken på dödens makt och oberäknelighet. Och rädslan för dödens okända ansikte kan hindra många från att leva livet fullt ut.  Ofta bottnar rädslan i tanken att döden är slutet. Och visst är föreställningen om att jag - min personlighet, kärnan i mitt väsen, mina tankar och känslor, det som varit viktigt för andra människor - allt det bara ska upplösas och försvinna. Mänskligheten är på väg in i en ny och avgörande tid, då gamla idéer och föreställningar ska omprövas och förändras. I synnerhet döden - för den rädsla som hållit oss i ett järngrepp under årtusenden ska inte behålla sin makt länge till. Vi behöver kollektivt lära om och förstå att kroppen förgår, men livet är evigt och fortsätter i en för de flesta ännu okänd dimension som ska klarna och övergå i insikt och medvetande om att ingenting som rör själen och det innersta i vårt varande någonsin försvinner och upphör att finnas till. I denna bok talar röster från kända och okända personer världen över till oss från dödens - det vill säga livets - dimension. Den kallas här för ”Andra Sidan” och är ett hoppfullt evangelium om ett paradigmskifte. Ingen dör - alla lever vidare på sin egen individuella nivå och får möjlighet att pröva, ompröva och acceptera det som var livet, eller liven på jorden. Alla får omfamna den dimensionen för att kunna gå vidare dels i sin egen personliga utveckling men också i den kollektiva förhöjning av medvetande som jordens invånare är på väg in i. ”Döden finns i illusionen - allting utanför er själva, som ni lägger en stor tonvikt vid. Själen är ni själva och er karma, och de kan aldrig dö för de är del av ett enda levande, evigt väsen. Jag talar till er från andra Sidan för det behövs en ström av röster som skänker er tröst och vila längs vägen. Lyssna till dessa röster, och du förstår att det världen vill ge dig är tomt och ihåligt, och har inte något beständigt värde. Lyssna till dem, och du förstår att guldet och glittret finns i din egen själ. Det glimmar endast för dig, och därmed kan du skina upp inifrån och sprida detta ljus till dina bröder och systrar.” I denna bok är Sitting Bull, Martin Luther King, Marilyn Monroe, Olof Palme, Dag Hammarskiöld och Elin Wägner exempel på livets vittnesbörd från Andra Sidan i en ny dimension av verklighet. Vi som skrivit denna bok heter Eva och Perry Forstén. Ni kan ni nå oss för mer information via vår hemsida, ”Budskap Från Kosmos”; www.budskap-fran-kosmos.se. En av de viktigaste uppgifterna i våra liv är att vara kanaler för de budbärare som kommer till oss från de yttre rymderna och som vill transformera människors liv. Inom illusionens snäva ramar och universums öppna rymd lever vi våra vardagsliv. Vad vi arbetar med och hur våra liv ser ut i det yttre tycker vi inte själva har någon stor betydelse. Vi är tacksamma för vår familj och att vi får leva och verka i och utanför den. Det som är väsentligt för oss är vad vi väljer och väljer bort i världen och den ständiga brottningskampen med oss själva och vårt inre. För det vi alla har och äger i det yttre tror vi inte kommer att vara beständigt - åtminstone inte avgörande - ur ett långsiktigt framtidsperspektiv.  

ISBN: 9789186799267

Provläs boken