Långsamhetens nej av Thomas Nydahl

Har vi tid att hejda oss och lyssna till regnet? Det frågar sig Thomas Nydahl i Långsamhetens nej, som är ett försök att beskriva tidens hårda tempo och vad som kan vara ett möjligt alternativ. Hans bok belyser konsumismens, de snabba transporternas och det av oljud och reklam präglade landskapet. Mot det ställer han platsens och långsamhetens liv, ett liv där tystnaden är välgörande och eftertanken präglar vardagen. Om Thomas Nydahls förra essäsamling Alla de andra som också s skrev: Som en snapphane i svensk litteratur framstår han i denna bok, och allt han gör utspelas mot en bakgrund som har den nordöstskånska naturens egen ton. Per Landin, Dagens Nyheter. Thomas Nydahl, född 1952 i Malmö, har sedan debuten 1974 utgivit ett fyrtiotal böcker. Hans författarskap sträcker sig från prosa och poesi till en essäistik om liv och litteratur

ISBN: 9789197656795

Provläs boken