Leken som berör : sagor, lekar, sånger och ramsor till massage av Pauline Hegner

Med den här boken får du verktyg för att på ett enkelt sätt kunna använda massage i det dagliga arbetet med barn. Bokens första del innehåller tankar om hur du kan komma igång, vad du bör tänka på och vikten av att låta barnen själva bestämma om de vill delta i massagen. Du får också förslag på hur du kan presentera massagelek för barnens familjer. Den andra delen innehåller nyskrivna och gamla kända sagor, sånger lekar och ramsor med anvisningar hur man använder dessa till massage

ISBN: 9789127415102

Provläs boken