Mellan äldreomsorg och psykiatri : om vård och bemötande av äldre med psykisk ohälsa av Susanne Rolfner Suvanto

En snäll mormor i blommig klänning och uppsatt hår som passar barnbarnen och bjuder på småkakor. Det är en inte helt ovanlig bild av hur äldre är och bör vara. Men vad händer när det visar sig att mormor har missbruksproblem? Eller när farfar inte vill leva längre? Äldre med psykisk ohälsa hamnar ofta mitt emellan äldreomsorgen och psykiatrin, och får därför inte den hjälp de behöver och har rätt till. Vilken roll spelar våra föreställningar och fördomar om äldre och psykiskt sjuka i detta? Och vad kan man göra för att förbättra vården och bemötandet av dessa personer? Den här boken riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den ger dig såväl kunskap som konkreta råd om förhållningssätt och bemötande av äldre med psykisk ohälsa. Författaren slår hål på myter om åldrande och psykisk sjukdom och illustrerar med många fallbeskrivningar. Du får också veta mer om de vanligaste psykiska ohälsotillstånden, till exempel depression, konfusion och missbruk. Mellan äldreomsorg och psykiatri är skriven på ett lättillgängligt sätt och lämpar sig väl i utbildningssammanhang och som underlag för diskussion i arbetsgrupper. Susanne Rolfner Suvanto är fil. mag. i vårdpedagogik och leg. sjuksköterska specialiserad inom psykiatri. Hon har tidigare arbetat som utredare på Socialstyrelsen, vårdchef och kvalitetsuppföljare. Sedan flera år arbetar hon som föreläsare och skribent kring frågor om äldres psykiska ohälsa

ISBN: 9789172057890

Provläs boken