Meta Dator- o kommunikationstekn Faktabok

Dator- och kommunikationstekniken genomsyrar det mesta vi har omkring oss, från de allra enklaste leksaker med inbyggda mikroprocessorer till avancerade spelkonsoller, industrirobotar och superdatorer som kan beräkna hur vädret ska bli framöver. Idag har dessutom de flesta datorsystem många olika möjligheter att kommunicera, och mängden av information mellan systemen ökar i allt snabbare takt. Meta Dator- och kommunikationsteknik behandlar grunderna i dator- och kommunikationsteknik, inte bara persondatorns uppbyggnad och hur datorer kommunicerar med varandra, i boken tas också flera andra teknikområden upp, bland annat mobiltelefoni, industriell kommunikationsteknik och sociala nätverk. Allt är skrivet på ett lättillgängligt sätt och utan några krav på speciella förkunskaper. Till faktaboken finns också ett övningshäfte.  

ISBN: 9789140650962

Provläs boken