Rysslands historia. Från Alexander II till Vladimir Putin av Martin Kragh

Boken redogör ur ett ekonomiskt och politiskt perspektiv Rysslands historia under de senaste 150 åren. Landets dramatiska erfarenhet presenteras i ljuset av nya rön från ryska arkiv, de senaste årens internationella forskning och knyter an hela vägen till dagens händelseutveckling i Ryssland och Ukraina. Kraghs bok är den första på väldigt länge på något språk som tar ett helhetsgrepp på Rysslands ekonomiska och politiska utveckling från tsartiden fram till idag. Dagens Ryssland kan enbart förstås med hänsyn till landets historia. Rysslands historiska erfarenheter, som format dess institutioner, samhälle och kultur, är i ett europeiskt och globalt perspektiv unika. Boken presenterar perspektiv på bland annat: - Svensk-ryska handelsförbindelser - Industrialiseringen under såväl tsar- som sovjettiden - Dagens Rysslands i ljuset av dess historiska erfarenhet Boken illustreras med ett rikt och unikt bildmaterial. Martin Kragh, ekonomie doktor, är forskare vid Centrum för Rysslandsstudier i Uppsala och vid Institutet för ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm.

ISBN: 9789175042732

Provläs boken