Servicekompassen – framgångsfaktorer för service i mästarklass av Kenth Åkerman

Olika människor har olika behov. Samma sak gäller för kunder. Allt för många kunder möts av allt för dålig service, allt för ofta. I den här boken presenteras en modell för hur man kan förbättra en organisations service. Det är en lättillgänglig och inspirerande handbok som innehåller många konkreta råd och exempel. De varvas med diskussionsfrågor och checklistor som direkt går att tillämpa i den egna verksamheten. Några frågor som boken behandlar är: Vad skiljer bra service från service i mästarklass? Vad är kundkultur och hur ser den ut? Vilka utmaningar finns i ditt företag? Vad krävs av ledarskapet och av medarbetarna? Hur skapar du kundpassion med rätt attityd? Hur tar du hand om missnöje och klagomål? Vanliga fallgropar Boken lämpar sig för alla som vill få ökad insikt i vad service i mästarklass kan vara och hur man får nöjda kunder. Den vänder sig främst till alla yrkesverksamma - chefer och medarbetare - men passar också väl i utbildningar.

ISBN: 9789170052415

Provläs boken