Själavård helt enkelt av Cecilia Wadstein

Själavård helt enkelt är en bok om "det heliga lyssnandet". Att vara en lyssnare, en människa som har omsorg om en annan människas själ, är inte en specifik prästerlig uppgift utan en kallelse till alla kristna. Det vi vanligtvis kallar församlingssjälavård är samtalet inför kyrkliga handlingar, dop, vigsel och begravning. Men det finns också ett historiskt perspektiv. Själavård helt enkelt är en bok för blivande och yrkesverksamma präster, diakoner och andra som möter människor i själavårdande syfte. Här finns också en rad andliga övningar som är inspirerade av Ignatius av Loyola. Boken ger en orientering av själavården i dagens Sverige. Den vill också inspirera och bekräfta det arbete som redan görs ute i församlingarna. Författaren är präst och S:t Lukasterapeut och undervisar i pastoralteologi med inriktning på själavård, vid Pastoralinstitutet i Uppsala

ISBN: 9789152632543

Provläs boken