SO-Serien Geografi, Ämnesbok av Solveig Mårtensson, Lars Lindberg

Att förstå världen! Låt dina elever ta sig an geografin med hjälp av ett klassiskt uppbyggt läromedel. Allt från världsöversikt till regioner, länder, klimat och växtlighet. Inget lämnas därhän! Välj antingen ämnesbok eller årskursböcker! Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147082780

Provläs boken