Språkmosaik, Lärarbok av Catarina Littman, Carin Rosander

Detta är en samling lektionsförslag och idéer för språkstimulans i svenska som andraspråk. Idéerna lämpar sig för lärare med många flerspråkiga elever i sina klasser. Författarna har utgått ifrån devisen Språk = kommunikation. För att lära sig ett språk behövs lust och motivation, vilket är lätt att hitta i den lekfulla samlingen Språkmosaik. Lärarboken Lärarboken består av en teoridel och en praktisk del. Den första delen ger bakgrund och en kortfattad översikt av teorier om andraspråksinlärning, tar upp svårigheter i svenska språket, berättar om olika metoder och ger litteraturförslag. Den senare delen innehåller praktiska tips om och handledning i hur man övar färdigheterna tala, läsa, lyssna och skriva. Tyngdpunkten ligger på TALA, att stimulera och motivera eleverna till att tala svenska i olika sammanhang. Kopieringsunderlag Här finns underlagen till par-, grupp- och helklassövningarna i Lärarboken. Idéerna är många och lustbetonade, de kräver inga stora förberedelser och de kan lätt anpassas till olika åldrar och flera kunskapsnivåer. Välj fritt bland rollspel, lekar, återberättande, informationssökande i tabeller, per telefon eller via e-post, skattletning, rebusar, flanosagor, diskussioner, overheadteater, bingo, intervjuer och mycket mer.

ISBN: 9789127506060

Provläs boken