Svenska för sjukvårdspersonal 1, endast bok av Annika Helander, Mai Parada

Svenska för sjukvårdspersonal 1 är ett nybörjarmaterial för utländsk vårdpersonal som planerar att arbeta i Sverige och som behöver kunskaper i svenska med medicinsk inriktning. Tyngdpunkten i boken ligger på autentiska dialoger mellan vårdpersonal och patienter. Dialogerna kompletteras med faktatexter och övningar av olika slag. Svenska för sjukvårdspersonal 1 innehåller rikligt med bilder som underlättar ordinlärningen. Boken ger ett ordförråd på ca 1000 ord. En svensk-engelsk ordlista finns i slutet av boken. Boken tar upp bl.a. följande områden: ? namn, siffror och mått

ISBN: 9789174346268

Provläs boken