Välkommen till Sverige, reviderad av Mari-Ann Knutsson

Välkommen till Sverige är en fristående arbetsbok för förberedelseklass och nybörjare i svenska som andraspråk. Den har ett metodiskt upplägg med cyklisk progression av stort och smått. Boken är omtyckt eftersom den är ytterst lättarbetad och tydlig för både lärare och elever. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147092000

Provläs boken