Z-classic av Bengt-Arne Bengtsson

- en tydlig helhet är något mer än summan av delarna Ingår i Zfamiljen Kurs A Z-classic kan bäst beskrivas som Z-familjens kvalificerade alternativ för kärnämneskursen i samhällskunskap. Stoffet är organiserat i åtta olika block, vilka i sin tur består av kapitel av skiftande antal, omfattning och svårighetsgrad. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147092833

Provläs boken