Hur kan klimatpolitiken göras effektivare, så att vi minskar utsläppen mer till en lägre kostnad än idag?

Här analyserar författarna utformningen av en effektiv klimatpolitik genom att ställa två frågor: ”Vad kostar en klimatpolitisk åtgärd?” och ”Vad är det värt att genomföra denna åtgärd?” Deras genomgång av befintlig miljöekonomisk forskning mynnar ut i tre rekommendationer: renodla, effektivisera och modernisera.

Bokens huvudslutsats är att Sverige kan göra mer i klimatpolitiken och få större utsläppsminskningar till en lägre kostnad jämfört med dagens ineffektiva politik. De statliga satsningarna på energieffektivisering är i allt väsentligt ett slöseri med skattemedel.

Runar Brännlund och Bengt Kriström är båda professorer och biträdande forskningsledare vid CERE, SLU och Umeå universitet.

Recension:

Boken är av stort intresse för politiskt aktiva och utgör en intresseväckande debattbok.

Bengt Magnusson Björksten, Btj

 

Kommentarer är avstängda.