Förlag

Hej förlag!

Vi hjälper er gärna att sprida era provläsningsavsnitt. Det enda ni behöver göra är att e-posta oss PDF-filerna till [email protected] Filnamnet på resepktive PDF-fil skall se ut så här: isbn-nummer.pdf. Exempelvis 9780123456789.pdf (helst utan bindestreck). Varje sida i PDF-filen skall motsvara en sida i boken. Första sidan i PDF-filen får gärna vara bokens framsida. Vi har inte möjlighet att editera de PDF-filer som kommer in, se därför till att skicka in exakt det som ni vill att vi skall publicera.

Vi lägger upp och sprider provläsningsavsnitten utan kostnad.

Du som förlag kan också prida provläsningsavsnitt från Provläs.se vidare exempelvis via hemsida/Facebook/Twitter/m.m. Instruktioner och tips finns här. På Bokinfo (fd Bokrondellen) kan du mata in länk till provläsningsavsnittet under ”Text och bild”. Det ger ökad chans att att det dyker upp hos boklådor som vi idag inte har samarbete med.

Har du frågor? Kontakta oss gärna!