Aktiveringens politik av Magnus Dahlstedt

Under senare decennier har efterkrigstidens svenska välfärdsmodell genomgått en rad genomgripande förändringar. Kodorden i den nya tidens politik är valfrihet och eget ansvar. Aktiveringens politik beskriver och analyserar den omvandling av det svenska politiska landskapet som äger rum kring millennieskiftet. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147089512

Provläs boken