Äldre och åldrande – grundbok i gerontologi av Ernsth Bravell Marie

Denna antologi belyser många olika perspektiv på äldre och åldrande. Den tar upp hur olika faktorer – biologiska, psykologiska, sociala och funktionella – påverkar åldrandet och hur olika individer hanterar åldrandet på olika sätt. Den tar också upp hur behovet av vård och omsorg ser ut och vad man kan förvänta sig av äldreomsorgen när det gäller bemötande och rättigheter. Boken behandlar även forskningsämnet gerontologi – läran om åldrandet. Äldre och åldrande är skriven för högskoleutbildningar inom vård, omsorg och medicin. Den är också till nytta för yrkesverksamma inom området samt för andra som vill öka sin kunskap om äldre och åldrande. Författarna är alla verksamma inom forskning eller praktik och har gedigen kunskap inom sina områden. Huvudredaktör är Marie Ernsth Bravell, universitetslektor vid Institutet för gerontologi och äldrestrateg i Jönköpings kommun. Hon är legitimerad sjuksköterska och har disputerat i gerontologi.

ISBN: 9789172057548

Provläs boken