Amazonia : den framtida värld där kvinnor styr av Arne Jernelöv

Det som förr kallades kvinnoemancipation är en mer än sekellång megatrend av minst samma styrka och med lika stora konsekvenser som till exempel urbaniseringen. Ändå tycks både kvinnor och män blinda för den, kanske på grund av styrkan i våra invanda könsroller. Andra ser trenden men anser att utvecklingen är så önskvärd att man inte bör tala om den, för att inte riskera att försvaga den politiska viljan att informera och lagstifta för det som ännu kallas jämställdhet. Denna skrift vill utan sidoblickar beskriva den process som i förlängningen leder till "Amazonia" och vad det kommer att medföra. Arne Jernelöv är professor och miljöforskare knuten till bl.a. Institutet för Framtidsstudier. Han har bl.a. varit ordförande för Forskningsrådsnämnden (FRN) och haft mångåriga internationella uppdrag för bl.a. FN och WHO.

ISBN: 9789186505066

Provläs boken