Att fråga och att svara av Jan Teorell, Torsten Svensson

Att fråga och att svara går igenom de centrala stegen i att skapa och analysera en undersökning. Boken riktar sig till studerande inom samhällsvetenskapliga ämnen och utredare inom förvaltning.

ISBN: 9789147074327

Provläs boken