Att hantera humanvetenskapens tudelning av Lennart Lundquist

Humanvetenskapen, med samhällsvetenskap och humaniora, omfattar två delar som oftast arbetar utan kontakt med varandra. Den ena utgår från människan som biologisk varelse och använder naturvetenskapliga metoder för att studera henne. Den andra ser henne som en meningsskapande varelse och använder specifikt humanvetenskapliga metoder. Någon renodlad ""natur"" eller ""kultur"" finns inte någonstans i samhället.

ISBN: 9789147086351

Provläs boken