Att hantera misskötsel av Georg Frick

Vad är misskötsel på arbetsplatsen? Hur bemöter man det som chef och vilka följder kan bli aktuella? Här klargörs för dig som chef de vanligaste frågorna och de vanligaste varianterna av misskötsel. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147096329

Provläs boken