Att rista kärlek rätt av 1 Sigfridsson

Just nu! Utförsäljning av första upplagan! Skriften Att rista kärlek rätt av 1 Sigfridsson är mellansteget från den förnedrade tiden hem till den förestående Tiden. Den är en personlig Stridsskrift för verklig upplysning. Den är även den första skriften given åt den nya Tiden, den är del av fastställandet av innehållet och formen för Livet, själva tillvaron, i åtskilliga världar. 1. TÄND LJUS! 2. BLICKAR UTAN ORD 3. STEG BAKOM STEG 4. LIVETS FÄRG 5. STENAR 6. LÅT MIG SÖKA EFTER FYRKLÖVER 7. GOTSALA 8. DAGAZ 9. SEGER! FRID! SOL! 1. GE LIV! 2. EN ENSAM SKUGGA UTAN NAMN 3. VÄNTANS LUSTFALL 4. MIN KÄRLEK 5. BLODSPÅR 6. TÖMDA PÅ RÄTT 7. LJUSET KOM! 8. FRÅN RISPOR OCH HUGG 9. ALLBOT 1. STIGEN TILL LIVET 2. SANNINGENS NÅD 3. I STILLHET VISKAS ERA NAMN 4. TAGNA ÅR VANDRAS 5. ODLAD ELLER UTDÖMD 6. TAR MITT BLÅ BORT UR DINA ÖGON 7. FRÅN LUNDARNA 8. INBILLAT RÄMNAS! 9. TILL LIFS RIKE

ISBN: 9789163361951

Provläs boken