Besväret av Gunnar Johansson

Besväret är ett gammalt kåkområde i Oskarshamns centrum. De gamla arbetarrucklen har gjort en klassresa och bebos numera av välbärgat och fint folk. Några familjer i boken umgås som grannar, men är även sammanlänkade genom att de arbetar vid den stora industrin Frostviks pappersbruk norr om stan. Dit kommer en ny chef som plågar musten ur de flesta och när chefen flyttar in i Besväret börjar smärtpunkten nås. Det är helt uppdiktade, men ändå märkligt levande, människor som ger berättelsen fart och fläkt. Det är också en djupt mänsklig skildring av hur dagens arbetsliv kan te sig när helt fel person utses till chef. Måste man begå självmord för att komma ifrån eländet? Nej, tänker polisen Folke Brunander, gammal pensionär men still going strong. I vissa lägen är det bara att handla och ta lagen i egna händer?

ISBN: 9789186033927

Provläs boken