Blueprint B Version 2.0, Allt-i-ett-bok av Lundfall, Christer, Nyström, Ralf, Clayton, …

Blueprint är vårt läromedel för A-, B- och C-kurs. Blueprint-serien är uppskattad för sina blå sidor, Writer's Workshop och Speaker's Corner, där eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion. Det engelska språket blir elevernas verktyg och de känner igen arbetssättet från svenskundervisningen. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

ISBN: 9789147081967

Provläs boken