Bokens Väg Till Läsarna Och Biblioteken

Denna bok vänder sig till läsare som vill veta mer om dagens bokmarknad och biblioteksväsende. Hit hör också journalister, politiker med inflytande över den fortsatta utvecklingen samt anställda på biblioteken och studerande i olika medieprogram. Det är en berättelse om bokmarknadens utveckling mot ett fåtal dominerande aktörer både vad gäller bokutgivning och distribution. Även egenutgivningen och e-bokens framtid diskuteras. Avslutningsvis berörs bokmarknadens utveckling och förändring i ett litteratursociologiskt perspektiv. Sune Axelsson är forskare och förläggare på Akfeo Förlag. Han är också författare till tre diktsamlingar och en essäbok

ISBN: 9789197796583

Provläs boken