Börja med matte av Mirvi Unge Thorsén

Börja med matte I serien Nyckeln till matematiken ingår övningshäften med träning inom de olika moment som presenteras i det centrala innehållet i läroplanen LGR11. Häftena riktar sig i första hand till elever i årskurs FK-2. Börja med matte innehåller inledande taluppfattningsövningar och enkla geometriövningar. Övriga delar är Sortera med mera, Geomteri och jämförelser, Taluppfattning 1-20, Addition 1-20 och Subtraktion 1-20

ISBN: 9789186611170

Provläs boken