Caminando 1 Lärobok med cd (3:e uppl) av Elisabet Waldenström, Ninni Westerman

NYHET! Allt i en bok Erbjuder stor flexibilitet Det ledande läromedlet i spanska på marknaden Caminando revideras och får ny form och några nya huvudpersoner. Detta omtyckta läromedel i spanska för gymnasiet och komvux passar alla - även i heterogena grupper och för självstudier. Eleverna bekantar sig med hela den spansktalande världen, både Latinamerika och Spanien. Fyra allt-i-ett-böcker Caminando kommer att omfatta fyra allt-i-ett-böcker för steg 1 4. Den första boken kommer under vt 2007. I de nya böckerna är många texter och övningar nya eller bearbetade men stilen och det grammatiska innehållet är desamma. Layouten är modernare och tydligare än tidigare. Färgkodning gör det lättare att hitta rätt i grammatikdelen och facit. De många sångerna är nu samlade i ett särskilt musikavsnitt. En nyhet är att elev-cd:n (i mp3-format) följer med boken. Caminando 2 utkommer vt 2008. Elevens arbete I Caminando blandas dialoger, berättande texter och faktatexter med färdighetsträning. Eleverna har stora möjligheter att själva styra sitt arbete. Bra verktyg är tipskatalogen med olika arbetssätt, den utförliga innehållsförteckningen, självskattningsblanketterna och självdiagnoserna med facit. Den grammatiska progressionen sker i lugn takt. Caminando de nuevo lever vidare Har du nyss börjat arbeta med förra upplagan, Caminando de nuevo 1? Då kan du se fram mot att arbeta med böckerna för steg 2, 3 och 4. Caminando de nuevo 4 utkom så sent som förra året, så du kommer att arbeta med aktuellt material. De nio häftena - librillos - använder du på steg 2 och 3. Alla häften innehåller både lätta och mer krävande texter så eleverna kan arbeta på just sin nivå. Till Caminando de nuevo hör ett innehållsrikt webbstöd.

ISBN: 9789127694347

Provläs boken