Dags för NP : sfi kurs C av Eva Bernhardtson, Louise Tarras

Dags för NP – sfi kurs C innehåller tre delar: 1. Varför nationella prov finns och hur eleven kan förbereda sig på bästa sätt. Här ges tips på hur man kan träna sin svenska och vad man särskilt ska tänka på vid själva provet. 2. Olika typer av övningar inför NP: – LÄSA – 20 övningar i läsförståelse (även bilder, tabeller och diagram) – HÖRA – 10 hörförståelseövningar (ljudet finns på nätet) – SKRIVA – 8 skrivuppgifter (formellt och informellt språk) – TALA – 8 övningar (att diskutera och att berätta). 3. Ledtrådar till var man hittar de rätta svaren till uppgifterna i läsförståelse och hörförståelse. Längst bak finns ett facit. Eva Bernhardtson och Louise Tarras har arbetat som lärare inom sfi och språkintroduktion under många år. De är även författare till flera läromedel. På Folkuniversitetets förlag finns till exempel Min mening.

ISBN: 9789174348316

Provläs boken