De omänskliga : berättelser om politik av Torbjörn Nilsson

»Sverige styrs från en ö. Riksdagen är isolerad, rent fysiskt. I fästningen bakom vallgrav och huggen granit barrikaderar sig de folkvalda.« I undersökning efter undersökning bekräftas bilden: medborgarna hyser mindre och mindre förtroende för sina förtroendevalda. Genom att på djupet tränga in i tre av de mest spektakulära politiska skandalerna under de senaste decennierna, alla nära kopplade till den yngsta generationen av politiker, vill Torbjörn Nilsson skildra den svenska politiska kulturen. Det handlar om dataintrånget som vid valet 2006 skakade inte bara Folkpartiet; om de våldsamma diskussioner och påtryckningar som föregick omröstningen om fra-lagen; och om ett decenniums maktkamp inom ssu, den svenska socialdemokratins klassiska plantskola. Det handlar om det vackraste viljan att förbättra medmänniskornas liv och det fulaste knivhuggen i ryggen, sveket, lögnerna

ISBN: 9789185849277

Provläs boken