Den fjärde dimensionen av Anita Magnusson

Enligt vetenskaplig argumentation, är den fjärde dimensionen osynlig för oss. Den här boken är inte skriven som ett motargument till det, den här boken är en fantasybok och innehåller fiktiva inslag

ISBN: 9789175177939

Provläs boken