Desertören och Vietnamkriget : blod, skuld och politik av Johan Romin

Marinsoldaten Terry Whitmore hamnade i Stockholm 1968 och mottogs som en hjälte av vänstern efter att ha deserterat från den amerikanska armén. Men var han verkligen en hjälte? Eller var han en krigsförbrytare? I april 1968 ligger den dekorerade marinsoldaten Terry Whitmore skadad på ett sjukhus i Yokohama, Japan. Han har just fått reda på att han ska skickas tillbaka till de hårda striderna i Vietnam. Från sjukhussängen ser han på TV-nyheterna att någon mördat den svarte ledaren Martin Luther King jr i hans hemstad Memphis, Tennessee. Stridsvagnar har satts in för att kväsa det svarta uppror som följt på mordet. Terry bestämmer sig för att desertera. En japansk underjordisk fredsgrupp smugglar honom via Sovjetunionen till fristaten Sverige, där han tas emot som en hjälte. Nästan fyrtio år senare bestämmer sig TV-journalisten Johan Romin för att konfrontera Terry och gräva i hjältehistorien. Vad hade egentligen veteranen gjort under sin tjänstgöring i Vietnam under hösten 1967? Vad hände under search-and-destroy-uppdragen i Hai Lang-skogen? Tillsammans åker de till Vietnam där de besöker de platser där Terry stridit och långsamt kommer sanningen fram. Johan Romin träffade Terry Whitmore för första gången i april 2003 under en reportageresa till Memphis i USA. Terry avled sommaren 2007. Desertören och Vietnamkriget är en bok om hur såväl enskilda individer som hela länder påverkades av Vietnamkriget. Den skildrar krigets förhistoria, den politiska händelseutvecklingen i USA och hur det gick till när den svenska opinionen ändrades från underdånigt USA-vänlig till öppet kritisk. Boken bygger på ett omfattande källmaterial och intervjuer med nära 40 forskare, historiker, före detta militärer och politiker; vietnameser såväl som amerikaner; bland andra förre statsministern Ingvar Carlsson, ambassadörerna Jan Eliasson och Sverker Åström, och den f.d. amerikanske utrikesministern Henry Kissinger

ISBN: 9789151849904

Provläs boken