Det autentiska skiftet : Arbetsbok för reflektion av Carl Lindeborg

Detta är en arbetsbok/anteckningsbok som innehåller alla reflektionsfrågor från "Det autentiska skiftet - Inre utveckling för en föränderlig värld". Om du öppnar arbetsboken från ena sidan finns strukturerat skrivutrymme fråga för fråga. Om du i stället öppnar den från andra sidan finns fritt utrymme och möjlighet att föra en utvecklingsdagbok. Boken är utformad för att vara ett hjälpsamt stöd till läsaren

ISBN: 9789198871029

Provläs boken