Det sovjetiska arvet av Gudrun Persson

Intresset för Ryssland växer. Här får vi en aktuell bild av dagens Ryssland och dess sökande efter sitt historiska arv. De sovjetiska erfarenheterna går inte att bortse ifrån och de kastar sitt ljus över dagens utveckling. I en tid då Ryssland söker sin identitet och håller på att bygga en nation på både sitt sovjetiska arv och på arvet från tsartiden finns något viktigt att undersöka. Hur förhåller sig dagens Ryssland till detta arv? Vad är kvar av de sovjetiska lämningarna? Det är några av de frågor som denna bok tar upp. Det är en syntes av sjuttio års sovjetstyre, ett preliminärt bokslut över det sovjetiska arvet. Boken belyser de förhållanden och drivkrafter i Sovjetunionen som nu delvis utgör grunden för Ryska federationen. Idag är det möjligt att göra nedslag i några centrala delar av det sovjetiska momentet, och författaren försöker tematiskt studera ett imperiums uppgång och fall några av de grundläggande företeelser som staten byggde på. Den Rysslandsintresserade läsaren ges en grund att stå på. Det är inte i första hand en lärobok om Sovjetunionen, men förhoppningsvis kan boken tjäna som en introduktion till denna omvälvande och dramatiska tid i rysk historia. Gudrun Persson är historiker och knuten till Försvarshögskolan. Hon har specialiserat sig på reformperioder i rysk historia

ISBN: 9789186203931

Provläs boken