Dikten är tanken som far genom hjärtat och spränger det av Marie Lundquist

I små stycken, ofta bara en rad, söker Marie Lundquist efter diktens väsen - ömsom självsäkert, ömsom trevande. Ikonens enkelhet vrängs till stor rymd, fint utmejslade detaljer byts i svindlande perspektiv. Med aforismens täthet växer en särpräglad bildvärld fram, där paradoxala, våldsamma eller hoppfulla utsagor prövar vad dikten är, eller vad den gör. En motvillig poetik. Dikten finns redan här det är bara att bända loss ikonen ur orden Dikten bär tillbaka gråten till den plats där den uppstod Dikten är ett yxhugg i synbarken Dikten kastar sig ut genom ett hål i minnet Dikten är en mycket liten sjöhäst som betar ord

ISBN: 9789100163778

Provläs boken