Edens bakgård av P. C. Jersild

Den bostadslöse Roland Rajamäki som försörjt sig genom att trolla på firmafester har sjunkit allt djupare ner i missbruk och uppgivenhet. När den enda varelse som står honom nära, schäfern Busen, blir stulen rämnar hans tillvaro. I det läget erbjuds han att jobba svart som nattvakt på ett kontor där han i praktiken är inlåst och rättslös. Företaget, som officiellt är en privat arbets¬för-medling, visar sig också syssla med något helt annat. I husets gatuplan finns ett upplevelse-centrum, där folk erbjuds att bli huvudpersoner i en sorts tredimensionella data¬spel. Med hjälp av virtual reality-teknik förflyttas kunden själv rakt in i äventyret. Man kan resa på safari, färdas ut i rymden eller träffa celebriteter som Elvis Presley eller kungen. När firman drabbas av lågkonjunkturen måste man hitta andra nischer. Det blir nu Roland Rajamäkis uppgift att fungera som försöksperson i nya vr-spel. Allt mer våldsamma intriger skapas i företagets jakt på kunder, från pornografi till pedofili och lustmord. Men uppdateringen hjälper inte snart befinner sig den av datainspektionen förföljda verksamheten på konkursens brant. Då kommer ägaren med ett revolutionerande förslag: i stället för aktiebolag ombildas verksam-heten till en kyrka, som under trosfrihetens täck-mantel kan erbjuda en oanad repertoar av reli-giösa upplevelser så som frälsning, en himmels-färd eller en åktur ner i helvetet. Edens bakgård är en typisk Jersild-roman där realism blandas med fantasteri. Det är också en sondering av det mänskliga psyket, en berättelse om religion som upplevelseindustri, skriven med en uppsluppen och samtidigt bister humor. Se en film där PC Jersild berättar om sin nya roman Edens bakgård:

ISBN: 9789186061029

Provläs boken