En alldeles särskild familj : att vara familjehem för unga med autism och asperger av Carolina Lindberg

Familjehem som tar emot unga med en funktionsnedsättning inom autismspektrum (AST) behöver kunskap och stöd för att klara sin uppgift. En alldeles särskild familj - att vara familjehem för unga med autism och asperger är en lättillgänglig bok som visar på hur man kan undvika en del av fallgroparna och göra det så smidigt som möjligt för barnet med AST att landa i sin nya familj. Boken ger kunskap om själva funktionsnedsättningen, förståelse för den biologiska familjens historia samt tankar och idéer om hur familjehem bäst stöttar barnet. En alldeles särskild familj vänder sig till familjehem och till dig som arbetar med familjehemsplaceringar. Även den biologiska familjen samt andra familjer med AST kan få igenkännande, bekräftelse och stöd i boken. Författaren Carolina Lindberg har själv växt upp som biologiskt barn i ett familjehem. Hon är pedagog och arbetar som handledare och utbildare inom autismspektrum och har bred erfarenhet av att stötta familjer med AST, bland annat från Aspergercenter i Stockholm. 

ISBN: 9789172057869

Provläs boken