En konungs ögon av Catherine Banner

Catherine Banner var 14 år när hon började skriva En konungs ögon. Nu, fem år senare ges boken ut i England, USA, Kanada, Tyskland, Grekland, Italien, Nederländerna och Sverige. I Polen och Ryssland utkommer boken året därpå. En konungs ögon är en mogen, insiktsfull, fantasirik och nyskapande fantasy, första delen i en trilogi. Landet Malonia är en krigshärjad diktatur, där livet är hårt och grymt. Femtonåriga Leo går i militärskola, och han måste dölja sin magiska förmåga. Så hittar han en bok i snön. Från början är sidorna tomma, men långsamt växer där fram två parallella berättelser. Den ena handlar om prins Cassius, som överlever en statskupp bara för att förvisas till ett land ur legenderna, Ängla-land. Den historien känner Leo igen. Den handlar om hur kung Lucien tog makten över Malonia. Den andra delen av historien handlar om en flicka som drömmer om att dansa. Här finns ord som Leo inte förstår. Vad är en bil? Och vad betyder ordet radio? Leo och hans åttaåriga lillebror börjar fantisera. Kan det vara så att Änglaland - eller England, som det också kallas - verkligen existerar? Är historien som de kan läsa i boken sanningen om det som hänt? De båda bröderna står varandra nära, de stöttar och beskyddar varandra. Men kriget kommer allt närmare, och snart är katastrofen ett faktum. Hela Leos värld rasar samman. Det enda som håller honom vid liv är boken, och berättelsen om en annan verklighet.

ISBN: 9789163860485

Provläs boken