Essäer om Henry B. Goodwin av Olle Östlind

Henry B. Goodwin var länge Sveriges mest kända fotograf, från första världskriget och framåt. Han arbetade i piktorialistisk anda, den för tiden förhärskande bildstilen, med hårt manipulerade bilder och kreativ oskärpa. I Essäer om Henry B. Goodwin kompletterar och vidareutvecklar Olle Östlind sin tidigare bok Den okände Henry B. Goodwin. Läsaren får ta del av Goodwins syn på fotokonstens estetik och teknik, och hans egna åsikter om porträttfotografin och den nya sakligheten i spänningsfältet mellan impressionism och expressionism. I Östlinds text finner vi också fördjupningar om bland annat Goodwins negativa syn på den samtida rasforskningen, bakgrunden till praktverket Vårt vackra Stockholm, och historien om Goodwins isländska ungdomsförlovning. I en längre essä presenteras fotografens hustru, Ida Buergel Goodwin, och vi träffar också Georg Brandes, Karl-Otto Bonnier, John Hertzberg, Daniel Fallström, Ola Hansson och Laura Marholm. Författaren avslutar med en intervju med Alva Hallberg som arbetade i Goodwins studio 19161920. Bokens rika bildmaterial visar tydligt varför Goodwin har en framträdande plats i svensk fotohistoria!

ISBN: 9789185509256

Provläs boken