Etnografiska metoder av PATRIK ASPERS

Boken behandlar avancerad forskning med betoning på etnografiska metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden. Boken tar upp konkreta problem vid förstudie, teorival, analys och kodning, samt arbete i olika kulturer. Denna bok vänder sig till verksamma inom företagsekonomi, socialt arbete, socialantropologi, sociologi och statsvetenskap samt andra som vill fördjupa sina kunskaper inom kvalitativt arbete. (Liber)

ISBN: 9789147086481

Provläs boken