Fågelholkar & vanliga holkfåglar av Lennart Bolund

Fåglarna behöver din hjälp! I takt med att naturliga hål och övergivna bohål i träden försvinner i våra skogar på grund av dagens rationella skogsbruk, blir holkarna allt viktigare för fåglarna. Många fåglar behöver dem också under vintern för att klara kylan. När man pratar om fågelholkar tänker de flesta i regel på holkar för mesar, flugsnappare och andra småfåglar. Men faktum är att även många andra fåglar som stare, kattuggla, skogsduva, knipa och tornseglare bygger bo i holkar. Denna bok ger råd om hur du tillverkar holkar och andra bon till ett femtiotal fågelarter. Utöver mått och byggbeskrivningar får du reda på när, var och hur du sätter upp holkar för olika arter. Du får också en inblick i de fåglarnas intressanta familjeliv och vanor. Dessutom kan du läsa om hur trädgården bör vara utformad för att fåglarna ska trivas samt hur du hindrar boplundrande djur att komma åt ägg och ungar i holkarna. Som extra bonus får du lära dig bygga bon till humlor, igelkottar och fladdermöss

ISBN: 9789153427407

Provläs boken