Familjevardag med autism och asperger – om att komma vidare efter diagnosen av Mårtensson Malin, Lindberg Carolina

Familjevardag med autism och asperger ger svar på många av de frågor som dyker upp under den första tiden med en ny diagnos. Boken riktar sig till föräldrar och andra anhöriga vars barn nyligen fått diagnosen Aspergers syndrom eller någon liknande diagnos inom autismspektrum, AST. Hur kan man prata om diagnosen med barnet och omgivningen? Hur påverkas familjelivet? Vilka rättigheter finns i skolan och samhället, och vad kan man ställa för krav? Författarna delar frikostigt med sig av sina erfarenheter från habilitering, psykiatri, skola och arbetsliv med mycket kloka tankar och många talande fallbeskrivningar. Författare är Carolina Lindberg, pedagog som arbetar med utbildning och handledning för professionella inom AST-området och Malin Mårtensson, leg. psykolog, som arbetar med neuropsykiatriska utredningar.

ISBN: 9789172058101

Provläs boken