Första Klubboken av Hultgren Lena

Första klubboken hör till bok 1 och 2. Här får eleverna känna sig som medlemmar i en hemlig klubb och får träna olika språkliga moment. Uppgifterna i Klubböckerna är av mycket varierad karaktär. Frågor av läsförståelsekaraktär Återberätta händelser i boken Skriva in det man har fått reda på om medlemmarna i Klubben Ta reda på vad ord betyder, jobba med ordklasser, kunna tyda en karta och berätta vilka två ord som ett sammansatt ord består av. Träna stavning. Lösa gåtor. Efter varje avslutat kapitel i Klubboken får eleverna lösa en gåta. Svaret är motivet på ett av de klistermärken som finns i mitten av Klubboken. Klistermärkena är i färg. Längst bak finns en sida Till läraren.

ISBN: 9789121211755

Provläs boken