Första läkarboken : om det nyfödda barnet och dess första tid av Stefan Johansson

Att bli förälder är ett av livets största och mest omtum- lande ögonblick. Inte konstigt att frågor kan hopa sig: Är barnet friskt? Varför skriker det så mycket? Ska man göra något särskilt med naveln? Hur vet man att barnet äter bra? Är hudprickarna farliga? Varför får nyfödda barn gulsot? "Första läkarboken" vänder sig till blivande och nybliv- na föräldrar men även till andra som vill lära sig mer om det nyfödda barnet och dess första tid i livet. Utgångs- punkten är det friska barnet på BB men boken hand- lar också om de vanligaste anledningarna till att barn ibland behöver vård på en så kallad neonatalavdelning. Barnläkaren Stefan Johansson har lång erfarenhet av att möta nyblivna föräldrar och deras nyfödda barn på BB och inom neonatalvården. I denna korta och lättlästa barnläkarbok delar han med sig av sin kunskap om stort och smått som nyblivna föräldrar ofta undrar över

ISBN: 9789198098501

Provläs boken